Verksamhetsplan 2015

Föreningen Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. följer med aktuella planer, händelser och beslut inom natur- och miljöfrågor i Sibbo och grannkommunerna. Föreningen samarbetar med och ger vid behov utlåtanden åt olika organ. Föreningen strävar också till att ta egna initiativ i natur- och miljöfrågor och emotser även respons från medlemskåren.

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. arbetar vidare med olika aktuella frågor. Vid behov inleds också nya projekt.

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. följer med och försöker vid behov påverka markplaneringen på sitt verksamhetsområde. Föreningen strävar efter att bevara natur- och kulturlandskapet på sitt verksamhetsområde. Trycket mot i synnerhet de södra delarna av Sibbo storskog och kustområdet är stort.

Föreningen ordnar olika exkursioner, kurser och föreläsningar för medlemmarna samt andra natur- och miljöintresserade. Simsalö-rodden ordnas första söndagen i juli, om en samarbetspartner för arrangemangen hittas. På hösten ordnas en svampexkursion. Exkursioner och andra evenemang kan även ordnas i samarbete med andra föreningar och organ. Barn- och ungdomsverksamhet ordnas i mån av möjlighet.

Närmare information om aktiviteterna ges i medlemsbrev, Finlands Natur, Luonnonsuojelija och lokalpressen samt via hemsidorna.

Under år 2015 strävar föreningen efter att få nya medlemmar genom aktiv medlemsvärvning.

 

Tornberget och Rörstrandsskogen i Norra Paipis. Foto: Seppo Lyytikäinen