Årsberättelse 2014

Föreningens styrelse: Anders Albrecht (ordf.), Henrik Westermark (viceordf.), Heidi Lyytikäinen, (sekr.), Niklas Meinander (kassör), Lauri Kajander, Bjarne Kantén, Christina Lindén, Sini-Pilvi Saarnio, Christell Åström.
Suppleanter: Jenny Hackman, Matti Hyhkö, Kai Hypén, Christel Lindblad.

Styrelsen har under år 2014 sammanträtt två gånger.

Vårmötet hölls 24.3 i Wessmansalen i Nickby. Efter mötet berättade Henrik om föreningens historia varefter Kai informerade om naturtävlingen för barn och ungdomar. Som sista programnummer berättade Urpo Koponen om fågelholkar. I samband med tillställningen delades 40 fågelholkar donerade av Lions Club Sipoo/Pornainen bland deltagarna.

Höstmötet hölls 26.11 i Lilla Villan i Nickby.

Föreningens 40-årsjubileumsfest hölls 26.11 i Lilla Villan i Nickby. Niklas Meinander höll festtal och föreningens första ordförande Matts Roos berättade om tiden då föreningen grundades.

Under år 2014 gjorde föreningen följande skriftliga ställningstaganden:
– 20.6. Utlåtande om förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs. Gemensamt utlåtande med Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
– 30.10. Utlåtande om utkastet till detaljplan för Nevas gård.

Föreningen deltog i natur- och miljöveckan 10-14.2. i biblioteken i Nickby och Söderkulla.

Föreningen var representerad (Anders, Lauri och Matti) i expertpanelen vid naturkvällarna som ordnades 12.2 och 24.9 i Söderkulla bibliotek.

Föreningen donerade ett bokstipendium åt en student i Sibbo gymnasium respektive Sipoon lukio. En naturtävling för barn och unga i skolåldern ordnades, men ingen deltog i tävlingen.

Föreningen var representerad vid Natur- och Miljös förbundskongress 27.4 och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbunds 40-årsfest 19.9.

Till medlemmarna skickades under året två medlemsbrev med information om föreningens verksamhet.

Medlemsaktiviteter under året:
– Uggle-exkursion 17.3 (13 deltagare).
– Vårutfärd till Lilla Kummelberget 7.5 (16 deltagare).
– Vårfågelexkursion till Pörtö 17.5 (24 deltagare).
– Simsalörodden 6.7 (27 båtlag).
– Slåttertalko 27.7 (5 deltagare).
– Svampexkursion i Box 3.10 (11 deltagare).