Toimintasuunnitelma 2015

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. seuraa ajankohtaisia suunnitelmia, tapahtumia ja päätöksiä koskien luonto- ja ympäristökysymyksiä niin Sipoossa kuin naapurikunnissa. Tarvittaessa yhdistys antaa lausuntoja sekä tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhdistys pyrkii myös tekemään omia aloitteita koskien luonto- ja ympäristökysymyksiä ja toivoo kyseisissä asioissa palautetta myös jäsenkunnalta.

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. jatkaa työskentelyä erilaisten ajankohtaisten kysymysten parissa. Tarvittaessa käynnistetään myös uusia hankkeita.

Sibbo Naturskyddare – Sipoon Luonnonsuojelijat r.f. seuraa maankäytön suunnittelua toiminta-alueellaan, ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan siihen. Yhdistys pyrkii säilyttämään toiminta-alueensa luonto- ja kulttuurimaisemaa. Varsinkin Sipoonkorven eteläisimmät osat sekä rannikkoalue ovat kovan paineen alla.

Yhdistys järjestää erilaisia retkiä, kursseja ja luentoja jäsenilleen sekä muille luonnosta ja ympäristöstä kiinnostuneille. Simsalön soutu järjestetään heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, mikäli järjestelyitä varten löydetään yhteistyökumppani. Syksyllä järjestetään sieniretki. Retkiä ja muita tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa. Toimintaa lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Tapahtumista ilmoitetaan jäsenkirjeissä, Luonnonsuojelijassa, Finlands Naturissa, paikallislehdissä sekä kotisivuilla.

Vuoden 2015 aikana yhdistyksen tavoitteena on saada uusia jäseniä aktiivisen jäsenhankinnan kautta.

Tornberget ja Rörstrandin metsä, Pohjois-Paippinen. Kuva: Seppo Lyytikäinen