Niitot on tehty jo vuodesta 1995 alkaen

Sipoon Luonnonsuojelijat ovat yhteystyössä mm. NPI:n kanssa järjestäneet niittotalkoot Pohjois-Paippisissa Furunäsbäckenin varrella sijaitsevalla niityllä vuodesta 1995 alkaen.

Niitty oli aikaisemmin tunnettu varsinkin keväisestä kukkaloistostaan. Laidunnuksen loputtua niitty rehevöityi ja alkoi kasvaa umpeen, ja ajan kuluessa kevätkukinta ja niittykasvit katosivat melkein kokonaan.

Vuonna 1995 niityltä raivattiin pensaita ja puita ja lampaat laidunsivat alueella. Tämän jälkeen kasvillisuus on vuosittain niitetty ja niittojäte korjattu talteen ja kevätkukinto on melkein palannut entiselleen. Puroon viettävällä rinteellä kukkivat keväisin runsaina mm. valko- ja keltavuokot sekä kirunkannus ja lehtoimikkä.

Vuonna 2004 niityltä raivattiin puita Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin perinnemaisemien hoitoprojektin puitteissa, ja alue on nyt valoisa ja avoin eli niittykasveille suotuisa.

Vuonna 2011 puron rannasta raivattiin pensaikkoa.

Lisätietoja perinnebiotoopeista:
Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin perinnemaisemaryhmä
Perinnemaisemat ja -biotoopit (Suomen ympäristökeskus)

Niittotalkoot 24.7.2011