Varjokaava

www.varjokaava.fi

Sipoon Luonnonsuojelijat laatii yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Vantaan ympäristöyhdistyksen kanssa varjokaavan Östersundomin alueelle. Varjokaava on ekologinen vaihtoehto Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteiselle Östersundomin yleiskaavalle. Järjestöjen mielestä kuntien 21.2.2011 esittelemä luonnos ei ota tarpeeksi hyvin huomioon alueen luontoa ja virkistysarvoja.

Varjokaava tarjoaa kuntien viralliselle kaavaluonnokselle konkreettisen vaihtoehdon. Se yhdistää Sipoonkorven kansallispuiston rannikon Natura-alueisiin, suojaa toimivat ekologiset yhteydet sekä muut arvokkaat luontoalueet eikä rakenna tulva-alueille.