Linnanpellon Matinoja

 

Yhdistys on hyvin huolestunut siitä, että Sipoon kunnalla on aikomus varata Sipoon Linnanpellon osayleiskaavassa ns. Matinojan alue kallionotto- ja murskaustoimintaan. Yhdistys huomautti jo kesällä 2011 kuntaa siitä, että alueella esiintyy metsälain nojalla suojeltavia luontotyyppejä, minkä lisäksi sieltä löytyi EU:n luontodirektiivien nojalla tiukasti suojellun kirjoverkkoperhosen elinvoimainen ja vahva esiintymä, sekä suuri määrä muita päiväperhoslajeja. Kunta asetti Linnanpellom osayleiskaavan loppukesällä julkisesti nähtäville mutta kaavassa alue on edelleen varattuna kallionottoon (merkinnällä EO). Osayleiskaavaehdotus ja kaavakartta.

Suojellut luontotyypit käsittävät mm. käärmeenkieli- ja kotkansiipilehtoja, purokanjoneita, kalliopahtoja ja kalliolakialueita ym. Osa näistä on tosin merkitty kaavaan luontokohteiksi, mutta ovat silti kallionottorajauksen sisällä. Tätä voidaan tulkita niin, että kunta katsoo kivenoton olevan tästä huolimatta mahdollista alueella.

Kirjoverkkoperhosen esiintymää ei ole kunnan toimesta lainkaan selvitetty ja tämä jo estää käytännössä kaavan hyväksynnän ja kallionoton alueella. Esiintymästä ei ole edes mitään mainintaa kaavaselostuksessa tai luontoselvityksissä.

Kirjoverkkoperhonen sisältyy EU:n luontodirektiivien II ja IVa liitteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että sen lisääntymis- ja esiintymisalueet ovat automaattisesti tiukasti suojeltuja. Aikuinen kirjoverkkoperhonen lentää metsäaukioilla ja  kukkarikkailla niittyalueilla, mutta sen toukat puolestaan pieninä yhdyskuntina maitikkakasvustoilla metsässä. Laji tarvitsee menestyäkseen näin sekä aukeita, että varjoisia alueita. Ja juuri Matinojan alue EO-alueen sisällä tarjoaa mosaiikkimaisesti sopivan ympäristön lajin kaikille kehitysasteille, mikä selittää tämän lajin vahvan esiintymän juuri siellä.

Myös muutoin on päiväperhosten lajimäärä ja esiintyminen täällä poikkeuksellisen näyttävää sekä Sipoossa, että koko Itä-Uudenmaan laajuisesti. Alue sisältää kirjoverkkoperhosen lisäksi potentiaalisen mahdollisuuden kahden muunkin uhanalaisen päiväperhoseen esiintymiseen. Myös silmälläpidettävä ja eteläisessä Suomessa taantunut ketokultasiipi esiintyy alueella. Kesällä 2011 lyhyetkin Sipoon perhostutkijat ry:n toimesta tehdyt selvitykset varmistivat lähes 30:n päiväperhoslajin esiintymän, mm. Ritariperhonen, pihlajaperhonen, haapaperhonen ja keisarinviitta sekä em. ketokultasiipi.

Myös alueen kasvistoon kuuluu Sipoossa harvinaisesti esiintyviä lajeja, mm. kotkansiipi (Matteucia struthiopteris), valkolehdokki (Platanthera bifolia), metsänätkelmä (Lathyrus sylvestris) ja sikojuuri (Scorzonera humilis).

Yhdistyksen lausunto kaavaehdotuksesta 30.8.2012.

Sipoon Luonnonsuojelijat ry:n ja Sipoon perhostutkijat ry:n yhteinen tiedote 3.9.2012.

Kuvia alueella esiintyvistä lajeista (Kuvat: Anders Albrecht)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoverkkoperhonen (Euphydras maturna)                   Pihlajaperhonen (Aporia crataegi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Riikinkukkokehrääjä (Saturnia pavonia)                           Ketokultasiipi (Lycaena hippothoe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkansiipi (Matteucia struthiopteris)                            Metsänätkelmä (Lathyrus sylvestris)