Toimintakertomus 2012

Yhdistyksen hallitus: Anders Albrecht (pj.), Henrik Westermark (varapj.), Heidi Lyytikäinen, (siht.), Niklas Meinander (taloudenhoitaja), Lauri Kajander, Bjarne Kantén, Christina Lindén, Sini-Pilvi Saarnio, Antti Salla, Christell Åström.
Varajäsenet: Jenny Hackman, Matti Hyhkö, Christel Lindblad, Bo Wadenström.

Hallitus on vuoden 2012 aikana kokoontunut kolme kertaa.

Kevätkokous pidettiin 29.3 Nikkilän café Emiliessä. Luontokuvaaja Henrik Lund näytti kuvia otsikolla ”Näkymättömän lähellä”.

Syyskokous pidettiin 20.11 Krissen baarissa Nikkilässä. Kokouksen jälkeen keskusteltiin lähiruuasta, alustajina lähiruokakoordinaattori Mia Aitokari ”Huoletta tuoretta” –projektista sekä Gustaf Söderström Slow food Itä-Uusimaa –hankkeesta.

Vuoden 2012 aikana annetut lausunnot ja muut kirjalliset kannanotot:
– 20.1. Muistutus ympäristölupa- ja maa-ainestenottohakemuksesta tiloille Heimola, Lampela ja Hirvikallio Pornaisten kunnassa.
– 5.3. Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Boxin osayleiskaavaa.
– 10.5. Muistutus Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemuksesta / toiminnan muutos Mömossenin jätteenkäsittelyalueella.
– 15.6. Mielipide Uudenmaan vaihemaakuntakaava 2:n ehdotuksesta.
– 30.8. Lausunto Linnanpellon osayleiskaavaehdotuksesta.
– 5.11. Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Boxin osayleiskaavasta.
– 26.11. Lausunto Talman osayleiskaavaluonnoksesta.

Yhdistys osallistui kirjastojen luonto- ja ympäristöviikkoon Nikkilän ja Söderkullan kirjastoissa 13-19.2.

Yhdistys lahjoitti kirjastipendin ylioppilaalle Sibbo Gymnasiumissa ja Sipoon lukiossa.

Yhdistys osallistui Natur och Miljön Bella Barkborre –kiertueeseen 27.6.

Yhdistys osallistui Nikkilän syysmarkkinoille 30.9 yhdessä Natur och Miljön / ilmastopilottien kanssa.

Yhdistys oli edustettuna Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin Sipoonkorpi-työryhmässä.

Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta.

Jäsentoimintaa vuoden aikana:
– Retki Sipoonkorven Gillerbergetille 9.5 (20 osallistujaa)
– Kevätlinturetki Pirttisaareen 19.5 (40 osallistujaa).
– Simsalön soutu 1.7 (19 osallistujaa, 18 venekuntaa).
– Niittotalkoot 29.7 (5 osallistujaa).
– Sieniretki Boxiin 12.9 (5 osallistujaa).