Verksamhetsberättelse 2012

Föreningens styrelse: Anders Albrecht (ordf.), Henrik Westermark (viceordf.), Heidi Lyytikäinen, (sekr.), Niklas Meinander (kassör), Lauri Kajander, Bjarne Kantén, Christina Lindén, Sini-Pilvi Saarnio, Christell Åström.
Suppleanter: Jenny Hackman, Matti Hyhkö, Christel Lindblad, Bo Wadenström.

Styrelsen har under år 2012 sammanträtt tre gånger.

Vårmötet hölls 29.3 i café Emilie i Nickby. Efter mötet visade naturfotograf Henrik Lund bilder med temat ”Osynligt nära”.

Höstmötet hölls 20.11 i Krisses bar i Nickby. Efter mötet diskuterades temat ”Närmat – ett naturligt alternativ” med närmatskoordinator Mia Aitokari från projektet ”Närande närmat” och Gustav Söderström från rörelsen Slow food Östra Nyland.

Under år 2012 gjorde föreningen följande skriftliga ställningstaganden:
– 20.1. Anmärkning om miljötillstånds- och marktäktsansökan gällande tagande av sten på fastigheterna Heimola, Lampela och Hirvikallio i Borgnäs kommun.
– 5.3. Genmäle till Helsingfors förvaltningsdomstol angående besvär över Box delgeneralplan.
– 10.5. Påminnelse om Östra Nylands avfallsservice Ab:s miljötillståndsansökan / ändring av verksamheten på Mömossens avfallsområde.
– 15.6. Åsikt om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland.
– 30.8. Utlåtande om delgeneralplaneförslaget för Borgby.
– 5.11. Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen angående Box delgeneralplan.
– 26.11. Utlåtande om delgeneralplaneutkastet för Tallmo.

Föreningen deltog i natur- och miljöveckan i biblioteken i Nickby och Söderkulla 13-19.2.

Föreningen donerade ett bokstipendium åt en student i Sibbo gymnasium respektive Sipoon lukio.

Föreningen deltog i Natur- och miljös Bella Barkborre-turné i Hindsby 27.6.

Föreningen deltog i höstmarknaden i Nickby 30.9 tillsammans med Natur och Miljö / klimatpiloterna.

Föreningen var representerad i Nylands miljövårdsdistrikts Sibbo storskog –arbetsgrupp.

Till medlemmarna skickades under året två medlemsbrev med information om föreningens verksamhet.

Medlemsaktiviteter under året:
– Vårutfärd till Gillerberget 9.5 (20 deltagare).
– Vårfågelexkursion till Pörtö 19.5 (40 deltagare).
– Simsalörodden 1.7 (19 deltagare, 18 båtlag).
– Slåttertalko 29.7 (5 deltagare).
– Svampexkursion i Box 12.9 (5 deltagare).