Skuggplan

www.varjokaava.fi

Sibbo Naturskyddare uppgör tillsammans med Helsingfors naturskyddsförening och Vanda miljöförening en skuggplan för Östersundomområdet. Skuggplanen är ett ekologiskt alternativ till den gemensamma generalplanen för Helsingfors, Vanda och Sibbo. Enligt organisationerna tar inte det utkast som kommunerna presenterade 21.2.2011 tillräckligt i beaktande natur- och friluftsvärden på området.

Skuggplanen erbjuder ett konkret alternativ till kommunernas officiella planeutkast. Den förenar nationalparken i Sibbo storskog med Natura-områdena på kusten, tryggar de ekologiska förbindelserna och övriga värdeulla naturområden samt tillåter inte byggande på översvämningsområden.